marionetno-drustvo-jurcek-nvo-3

Društvo Marionetno gledališče Jurček je decembra 2016 postalo NVO s potencialom

Kdo so nevladne organizacije s potencialom? To so nevladne organizacije (NVO), ki želijo biti aktivne, se razvijati in prispevati k razvoju lokalnega okolja. Svoje dejavnosti izvajajo za lokalno okolje, za splošno družbeno korist. To so NVO, ki jim ni vseeno, kaj se okoli njih dogaja in želijo poiskati nove rešitve za prepoznane lokalne potrebe.

Na ZLHT- Regionalnem centru NVO bodo takšnim NVO s potencialom v zasavski regiji pomagali in jih podprli s ciljem konkretnih sprememb.

http://www.consulta.si/novice/1470

V Hrastniku podpisan sporazum o sodelovanju z vključenimi v program NVO s potencialom (povezava)

marionetno-drustvo-jurcek-nvo
V četrtek, 15. 12. 2016 smo na srečanju nevladnih organizacij v Muzeju Hrastnik podpisali sporazum o sodelovanju z osmimi nevladnimi organizacijami iz zasavske regije, ki bodo krepile svoje kapacitete na organizacijskem, strokovnem in zagovorniškem področju. Katere so te organizacije?

V program NVO s potencialom se je prijavilo 11 nevladnih organizacij med katerimi je trenutno v program vključenih osem organizacij s katerimi smo podpisali sporazum o sodelovanju. Sporazum je zaveza tako nevladnih organizacij vključenih v program, kot ZLHT –  Regionalnega centra NVO, da aktivno pristopimo k usposabljanju, s ciljem krepitve organizacij za njihovo rast in napredovanje ter nenazadnje k uspešnemu zadovoljevanju lokalnih potreb.

NVO s potencialom je tako nevladna organizacija, ki je pripravljena prispevati k razvoju lokalne skupnosti. Organizacija je aktivna, ima vizijo in ve kaj želi v prihodnosti doseči, ima idejo, kako to narediti, motivacijo, da prispeva k razvoju skupnosti, ima fokus pri zasledovanju cilja in kapacitete, da to uresniči. Med prijavljenimi NVO smo izbrali tiste, ki so pokazale pripravljenost na sodelovanje in izpolnjevale zastavljene pogoje.

V program NVO s potencialom so vključeni:

Namen programa NVO s potencialom je izbranim nevladnim organizacijam v regiji omogočiti, da z našo pomočjo naredijo preboj na zadanem področju in podpora, da prispevanjo h konkretnim spremembam v skupnosti. Izbranim NVO s potencialom bomo nudili različna brezplačna usposabljanja in mentorstvo z namenom, da bodo uspešna pri doseganju zastavljenih ciljev.

Srečanje NVO zasavske regije je bila tudi priložnost, da v sproščenem vzdušju bolje spoznamo kaj delajo naši kolegi. Gostili so nas iz Društva Šula itd, so.p., ki deluje v prostorih Muzeja Hrastnik. Dogajanje so popestrili predstavniki Društva Marionetno gledališče Jurček, ki so nam odgrnili zaveso in nam predstavili svoje marionete s predstavo Budalci ter glasbeni skupini, članici Medgeneracijskega glasbenega društva Litija, Magrateja in Artenigma. Nekaj utrinkov iz srečanja si lahko ogledate v galeriji.