Seznam lutkarjev

Seznam lutkarjev po abecednem vrstnem redu:

BABIČ LESTI
BANTAN JURE
BEC LEA
BESEDNJAK VANDA
BIDERMAN BOŽO
BIDERMAN ZVONE
BOČKO ANDREJA
BOČKO RAJKO
BOČKO SIMONA
BOVHAN JOŽE
CIMPERŠEK ALOJZ
ČEČ MARJANCA
DEDIČ IVAN
DETIČ JANEZ
DOLANC JOŽE
DREV MELITA
DROBIŠ ALOJZ
ERMAN VIKTOR
ERŽEN RIJA
FLAJS VOJKO
FUNKELJ VESNA
GALE SLAVI
GARIBOVIČ FATIMA
GOMBOC ŽIGA
GRAHEK JULIJA
GUČEK MATEJA
HAFNAR FRANC
HAFNER MARTIN
HLEBEC FRANC
HOČEVAR ALOJZ
HOČEVAR ANTON
HOZJAN KATI
HRIBAR ALOJZ
HRIBAR MILAN
JAGODIČ ANTON
JAZBEC LILIJANA
JERMAN DANIJEL
JERMAN FRANC
KAISER MATEJ
KALIŠNIK FRANC
KALUDER ZORA
KALUŽA ELI
KANDUŠAR ALI
KANDUŠAR JERI
KASTELIC ANTON
KASTELIC MAJA
KLAJNŠEK RADO
KOCMAN DRAGI
KOCMAN MILAN
KOHNE VILI
KOHNE VILI ML.
KOLAR ERNO
KOLAR FRANC
KOLAR SLAVI
KONČINA LUDVIK
KOPŠE ANTON
KOVAČ FRANC
KRAŠEVEC BRANE
KREŽE FRANC
KREŽE MARTIN
KRIŽANEC RUDI
KUMLANC JANEZ
LENDERO NATALIJA
LAZNIK ANTON
LAZNIK MARTIN
LAZNIK RAJKO
LETNAR OLGA
LOBODA MATJAŽ
LOGAR VIDA
MAČEK IRENA
MAJCEN BOŽO
MAJCEN DARKO
MAJCEN MILKO
MATOZ JOŽICA
MEDVEŠEK JANI
MEDVEŠEK JANKO
MEDVEŠEK MIRKO
MEHELIN JOŽE
METERC BRANE
MIKŠA ANĐELKA
MLINARIČ MARKO
MLINARIČ MARTIN
MLINARIČ MIRKO
OCEPEK FRANCI
OPLOTNIK LILJANA
PAJER HARI
PALČNIK VIKTOR
PAVLIČ KARMI
PINTAR JELENA
PLAHUTA MILE
POLJAN SNEŽANA
POTOČAN BRANKO
POTOČAN SIMONA
POTOČNIK SUZANA
POTRATA ANTON
POTUŠEK JOŽE
POTUŠEK JUSTINA
POVŠE JOŽE
POVŠE TONI
PRAUNSEISS MARIJA
PROSENC ERVIN
RIHTER ALENKA
RIHTER KRISTJAN
ROGLIČ BREDA
ROGLIČ MAJDA
RUPAR LADO
RUPNIK ROMAN
SELIČ JANI
SELIČ MARJANCA
SENEGAČNIK MARJANA
SKOBE ANTON
SLOKAN BEBA
SLOKAN MITJA
SOJIČ TOMO
ŠALAMON SLAVI
ŠARLAH FRANC
ŠENTJURC ZDENKO
ŠKOF PETRA
ŠMIT JANI
ŠMIT SILVA
ŠPAJZER DOMINIK
ŠPITALER IVAN
ŠUŠTAR IVO
TERŠEK IVAN
TRBOVC IVO
TROBIŠ ALOJZ
TROBIŠ SAŠO
TRŠEK MARINKA
TRUPI JASNA
TURKOVIČ ZDENKA
ULAGA JERICA
ULAGA MOJCA
ULAGA ŠPELA
URLEP GVIDO
URLEP JANI
VELIČ SANJA
VERDAJ ALOJZ
VERDAJ FANČI
VERDAJ MARGITA
VEZOVIŠEK MILENKO
VIŠNER DARINKA
VODIŠKAR JOŽE
VODIŠKAR STANE
VOLČANŠEK ANKA
VOVČKO DOLORES
VOVČKO JANEZ
VOZEL KRISTA
VRTAČNIK MARTIN
VUGRINEC JASNA
VULETA DARINKA
ZAGORC JOŽE
ZAKRAJŠEK INES
ZAVRLOŽNIK TEJA
ZDOVC LADO
ZLOBKO IVAN
ZLOBKO VANDA
ZORČIČ TATJANA
ZUPAN PAVEL
ZUPANC JOŽE
ZUPANČIČ EGON
ZUPANČIČ IVANKA
ŽELEZNIK JANEZ
ŽIBRET TOMO